Spatkappen voor Afrika

14.000 face shields voor lokale zorgverleners

Onze bijdrage

  • Financieel (EUR 5.000)

Datum van update

Update: juli 2020

Probleem uit de zorg

Lokale zorgverleners (Community Health Workers) zijn in Afrika een belangrijke schakel tussen de bevolking en de gezondheidszorg. Ze informeren mensen hoe ze gezond kunnen blijven. Ze verlenen basiszorg, bieden een luisterend oor en maken onderwerpen zoals gezinsplanning, HIV en huiselijk geweld bespreekbaar. Zij kunnen een groot deel van de taken van het medisch personeel overnemen als ze goed zijn opgeleid en staan in nauw contact met artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Omdat de reguliere gezondheidssector weinig capaciteit heeft en zich bijna volledig richt op het bestrijden van het coronavirus, zijn lokale zorgverleners nu nog belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat iedereen betrouwbare informatie heeft rondom COVID-19 en dat iedereen die zorg nodig heeft dat ook kan krijgen.

Doordat lokale zorgverleners in hun eigen dorp of wijk wonen en werken, en zij zijn gekozen door hun wijk/dorp, hebben zij het vertrouwen van de bevolking. Mensen luisteren naar hen en nemen de maatregelen daardoor beter in acht. Zij beschermen de mensen. Maar wie beschermt hen?

Het is essentieel dat lokale zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Dit kan alleen als ze de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen hebben. En daar is op dit moment een groot tekort aan in Afrika, vooral in Kenia, Oeganda, Zambia, Ethiopië en Zuid Soedan. Amref Flying Doctors werkt nauw samen met de nationale en lokale overheden om ervoor te zorgen dat zorgverleners wel van de juiste bescherming voorzien zijn.

Oplossing

Amref Flying Doctors werkt nauw samen met verschillende leveranciers om beschermende middelen te verdelen, en zet zo een duurzame distributieketen van beschermingsmateriaal op. Er is echter nog steeds een groot tekort in Kenia, Oeganda, Zambia, Ethiopië en Zuid Soedan. Om aan de vraag te bij te dragen heeft Spatkap.nl (met behulp van een derde donateur) 14.000 face shields kosteloos aangeboden aan Amref Flying Doctors. De gezichtsschermen zullen direct door Amref, in samenwerking met de nationale en lokale overheden en de private sector aan de eerstelijnsgezondheidswerkers worden gedistribueerd. De producten zullen kosteloos aan hen worden aangeboden.

Wel proberen ze de vraag naar beschermend materiaal zo laag mogelijk te houden en de beperkte voorraad veilig te stellen. Zo signaleren ze dat er in landen waar Amref niet aanwezig is – door angst en verkeerde informatie – onevenredig veel beschermingsmateriaal wordt gebruikt door zowel zorgpersoneel als burgers, waardoor de vraag naar materiaal tot een kritisch niveau stijgt. Daarom promoot Amref Flying Doctors het verstandige gebruik van het beschikbare materiaal, onder andere via hun online platforms en opleidingsapplicaties, waaronder de mobiele platformen Jibu en Leap.

Activiteiten / status / (eind)resultaat

Het doel is om een groot aantal eerstelijnszorgverleners te voorzien van beschermend materiaal zodat zij hun werk veilig kunnen doen. Deze doelstelling is pas bereikt als dit materiaal daadwerkelijk beschikbaar is en de kwaliteit ervan kan worden gewaarborgd.

Voor de distributie van het beschermend materiaal werkt Amref nauw samen met de pan-Afrikaanse private sector en overheden en benutten zij hun distributiekanalen. Middels de vier vliegtuigen van de Flying Doctors Service, die normaliter worden ingezet voor medische evacuaties, kunnen de spatkappen zelfs naar de meest afgelegen gebieden worden gebracht.

Op dit moment hebben de Amref kantoren in Zuid Soedan en Zambia reeds meer dan 5.500 face shields ontvangen en deze zijn in samenwerking met de ministeries van gezondheid afgegeven aan verschillende zorginstellingen. De zendingen richting Ethiopië, Kenia en Oeganda worden momenteel voorbereid, en de juiste vergunningen voor de import van beschermende middelen worden aangevraagd.

Partners

Amref Flying Doctors is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Amref is vanaf het begin actief om het coronavirus op het Afrikaanse continent te bestrijden. Amref is voortrekker van dit initiatief en neemt de verantwoordelijkheid voor transport en distributie. Spatkap.nl doneert spatkappen ter waarde van € 3.000,-. Een derde donateur doneert via 3Dhubs € 10.000,- aan spatkappen.

Ondersteuning door Project Open Air NL

Amref Flying Doctors heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Stichting Project Open Air NL, om het verzenden van zo veel mogelijk spatkappen mogelijk te maken. Hierbij hebben wij € 5.000,- toegezegd. Daarnaast hebben wij 1.000 spatkappen gedoneerd en bijgedragen aan de lokale distributie. De units moeten naar de landenkantoren van Amref in Kenia, Oeganda, Zambia, Ethiopië en Zuid-Soedan worden verscheept via luchttransport. De transportkosten zijn hoog en de bijdrage wordt gebruikt om luchtvrachtkosten, importheffing en belastingen te kunnen betalen.

Meer weten?

Kijk op www.amref.nl of neem contact op.

 
 

Updates over dit project

 

Amref distribueert met hulp Project Open Air spatkappen in Afrika

- Lokale zorgverleners (Community Health Workers) zijn in Afrika een belangrijke schakel tussen de bevolking en de gezondheidszorg. Ze informeren mensen hoe ze gezond kunnen blijven. Ze verlenen basiszorg, bieden een luisterend oor en maken onderwerpen zoals gezinsplanning, HIV en huiselijk…
 
Lees verder
 
 

Crowdfundingcampagne succesvol

- Samen hebben jullie meer dan €86.000 gedoneerd en daarmee is het doelbedrag gehaald. Wij zijn ontzettend blij met dit fantastische nieuws! Het biedt voldoende werkkapitaal om de projecten, die sinds begin maart gestart zijn, verder te ontwikkelen. Projecten waarmee we…
 
Lees verder
 
 

Project Open Air in de Telegraaf: Onbetaalbaar werk in strijd corona

- Op donderdag 16 april schreef De Telegraaf onderstaand artikel over Project Open Air. Klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen via telegraaf.nl.
 
Lees verder
 
 

PERSBERICHT Spatkap

- Vandaag hebben we in samenwerking met Spatkap een persbericht uitgestuurd over nieuwe extra veilige gezichtsbeschermende spatbril voor medisch personeel. Spatkap: nieuwe extra veilige gezichtsbeschermende spatbril voor medisch personeel Een urgent probleem tijdens de corona-uitbraak is het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen…
 
Lees verder
 
 
 
 
‹ Ga naar het overzicht van lopende projecten