Buffr

Een bufferzone van anderhalve meter

Onze bijdrage

Financieel (EUR 5.000)

Datum van update

Update: juli 2020

Probleem uit de zorg

Half maart werden er in Nederland strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Hoewel de maatregelen stap voor stap worden versoepeld, is het primaire uitgangspunt nog steeds om zo veel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Nu mensen weer vaker naar hun werk gaan en bijvoorbeeld de horeca bezoeken, blijkt het in de praktijk lastig deze afstand te bewaren. Daarnaast neemt door gewenning de discipline af. Het is dus belangrijk om oplossingen te vinden die iedereen alert houden.

Dit project komt indirect ten goede aan de zorg. Door Nederlanders bewust te maken van hun afstand tot anderen kunnen de maatregelen beter gevolgd worden. Hiermee voorkomen we hopelijk nieuwe besmettingen.

Oplossing

Buffr® is een button met een sensor, die werkt op basis van Bluetooth. Hij wordt met magneten op de kleding vastgemaakt en detecteert de signalen van andere Buffrs zodra deze binnen 1,5 meter van elkaar komen. In dat geval wordt door Buffr een Beep signaal afgegeven ten teken dat collega’s en/of bezoekers een stapje terug moeten doen.

Zo bevordert de Buffr ‘social distancing’ binnen ondernemingen en instellingen tegen lage kosten, zonder investeringen te hoeven doen in infrastructuur. Het mooie van deze oplossing is dat het 100% privacy biedt, iets wat met bijvoorbeeld apps op de mobiele telefoon niet het geval is. En het leuke is dat de Buffr gepersonaliseerd kan worden met bijvoorbeeld een bedrijfslogo.

Activiteiten / status / (eind)resultaat

De reden dat dit product zo snel op de markt kan worden gebracht is dat het is gebaseerd op een bestaand product van de DigitalAlerts groep, waartoe Buffr behoort, namelijk de ParkAlert. Inmiddels is de software van het originele product omgebouwd en aangepast op de nieuwe functie. Op dit moment vindt de productie van de eerste batch Buffrs plaats, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande onderdelen met waar nodig aangevuld met specifiek aan te schaffen onderdelen. Testen hebben aangetoond dat de Buffr doet wat deze moet doen en de eerste Buffrs worden vanaf begin juli aangeboden.

Partners

Het product is ontwikkeld door DigitalAlerts uit Eindhoven. DigitalAlerts en haar groepsmaatschappijen houden zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van ‘slimme‘ digitale waarschuwingssystemen, voor consument en bedrijfsleven.

Ondersteuning door Project Open Air NL

DigitalAlerts heeft in juni 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij Stichting Project Open Air NL. Wij hebben een bedrag van €5.000 toegezegd, wat geheel gebruikt wordt ten behoeve van nieuw aan te schaffen specifieke onderdelen voor de eerste batch Buffrs, zoals magneten, batterijen, doming stickers en verpakkingen. De productie van volgende batches Buffrs en de doorontwikkeling van het product kan uit de opbrengst van deze eerste batch worden bekostigd, wat het initiatief schaalbaar maakt. Voorwaarde voor deze financiering was dat de Buffr met korting wordt verkocht richting zorginstellingen.

Meer weten?

Kijk op www.buffr.eu. Hier is de Buffr ook te bestellen.

Voor volledige transparantie willen wij hier graag vermelden dat de ParkAlert initieel is ontwikkeld door Sophisti, het voormalige bedrijf van Stichting Project Open Air NL voorzitter Tijn Kooijmans. Sophisti is dan ook ingehuurd om de software geschikt te maken voor deze nieuwe toepassing. De toegezegde financiering wordt niet gebruikt voor Sophisti werkzaamheden, en ook deelt Sophisti niet in de winst. Bij het goedkeuren van deze subsidieaanvraag heeft Tijn Kooijmans niet meegestemd in verband met mogelijke belangenverstrengeling.