HOAP

noodbeademingsapparaat

Onze bijdrage

  • Financieel
  • Technisch onderzoek
  • Project management
  • Netwerk
  • Marketing

Datum van update

Update: juli 2020

Probleem uit de zorg

Begin dit jaar nam het aantal patiënten dat met een coronabesmetting moest worden opgenomen in het ziekenhuis snel toe. Hiervan moest een gedeelte worden opgenomen op de intensive care om te worden beademd. Er bestond een grote vrees dat reguliere fabrikanten de vraag naar beademingsapparaten niet konden bijbenen, en dat dus niet alle patiënten aan de beademing konden worden gelegd. Daarom werden er wereldwijd allerlei initiatieven gestart om op een alternatieve manier meer beademingscapaciteit te leveren. Daar doet Project Open Air NL ook aan mee.

Oplossing

Project Open Air NL onderzoekt of het haalbaar is om een relatief eenvoudig apparaat te ontwikkelen, dat makkelijk en snel gemaakt kan worden door gekwalificeerde producenten waar dan ook ter wereld. Het gaat om een noodbeademingsapparaat dat uitkomst kan bieden op het moment dat er niet voldoende normale beademingsapparatuur beschikbaar is, om in geval van nood de eerste 24 uur te gebruiken voor een COVID-19 patiënt. Wij hebben dit ontwerp HOAP genoemd.

Activiteiten / status / (eind)resultaat

Onze vrijwilligers zijn begonnen met een analyse-fase waarin er is gekeken naar de beschikbare ontwerpen van beademingsapparaten in de open source community van Helpful Engineering. Er zijn hier verschillende ontwerpen gedeeld, waaronder dit ontwerp van MIT. Met dit ontwerp zijn wij verder gegaan. De basis van dit type noodbeademingsapparaten is dat een handmatige beademingsballon machinaal wordt ingedrukt. Hierbij kan het ademvolume, ritme en in/uit-verhouding worden geregeld.

Wij hebben van de behuizing en de elektronica een aantal prototypes gemaakt en op basis van de ervaringen met deze componenten een drietal complete units geproduceerd. De software is getest op een testlong om het volume van de te leveren lucht te kalibreren op de toegepaste ballon. Daarnaast hebben we een functie toegevoegd waarbij een arts wordt gealarmeerd als de ademdruk boven of onder een ingesteld niveau komt.

We kunnen inmiddels concluderen dat er in Nederland gelukkig geen tekort is ontstaan aan beademingsapparatuur, en dat er ook geen dreigend tekort meer is. De reguliere fabrikanten van beademingsapparatuur hebben hun productie inmiddels fors opgeschroefd. Als er onverhoopt een grote tweede golf van COVID-19 besmettingen volgt in Nederland dan zal de uitdaging in de zorg naar verwachting met name gericht zijn op de behoefte aan beschikbare IC bedden met bijbehorende deskundige zorgverleners.

Samen met andere initiatiefnemers heeft het HOAP team onderzocht of noodbeademingsapparatuur kan worden geproduceerd voor – en geleverd aan – onderontwikkelde landen. Echter, ook daar geldt in nog sterkere mate dat de beschikbaarheid van IC zorg in het algemeen een voorliggend en nog veel groter probleem is. Ook hebben wij deelgenomen aan het expertisecentrum van TNO, waarin kennisuitwisseling plaatsvond over het implementatie- én opschalingsproces tussen initiatieven die alternatieve beademingsapparatuur ontwikkelen.

Toch hebben wij besloten de ontwikkeling van de HOAP nog verder te voltooien en deze haalbaarheidsanalyse goed af te ronden. Daarom zijn wij actief in het netwerk op zoek gegaan naar partners die vanuit een educatief of functioneel oogpunt met ons ontwerp willen verder gaan. Het apparaat wordt momenteel getest door deskundigen van het VUmc in Amsterdam en zal daarna ook in het UMCG in Groningen worden beoordeeld. Hierop volgend worden er onderzoeks- en ontwikkelopdrachten uitgezet bij technische studenten om de HOAP te verbeteren en vervolmaken. Eind augustus verwachten wij meer informatie te kunnen geven over de status en vervolgstappen.

Partners

TNO is partner in dit project om het testen en valideren te versnellen. Daarnaast worden we geholpen door intensivist Erik Koomen van UMC Utrecht als adviseur in het project.

Ondersteuning door Project Open Air NL

Dit project is geïnitieerd door en wordt gedragen door Project Open Air NL.

Meer weten?

Op dit moment is de website www.hoap-ventilator.org live. Hierop verzamelen wij alle informatie over de HOAP-ventilator.