Over ons

Over Project Open Air NL

Zorgverleners wereldwijd staan onder druk door de flink toegenomen zorgvraag. Doordat deze vraag overal gelijktijdig ontstond, bleken reguliere leveranciers niet tijdig te kunnen voldoen aan de behoefte aan bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Daarom zijn er alternatieve oplossingen en kanalen nodig. Op allerlei fronten wordt hieraan gewerkt.

Open Source samenwerking

Project Open Air NL heeft hiervoor een platform. Wij verbinden Nederlandse productiebedrijven en engineers in een netwerk om open source te produceren wat nodig is. Het netwerk is beschikbaar voor vragen vanuit de zorg, maar ook voor andere initiatieven. Veel bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en zorginstellingen sloten zich al aan, en de eerste projecten hebben hun vruchten afgeworpen.

Platform voor snelle actie

Project Open Air NL heeft de ambitie om in no time te doen wat deze crisis vereist: slim samenwerken en innovatie aanjagen om levens te redden. Project Open Air NL brengt partijen bij elkaar en biedt een platform voor vakkundige, veilige en relevante samenwerking.

Om snel actie te kunnen ondernemen zijn we aan het begin van de crisis een crowdfundingcampagne gestart. Hiermee is €86.410 opgehaald als startkapitaal om het onderzoeken, testen en ontwikkelen van zorgoplossingen mogelijk te maken.