Onze bijdrage

Onze missie

Stichting Project Open Air NL biedt een kennisnetwerk bestaande uit engineers, technisch onderzoekers, productiebedrijven en innovatiedeskundigen.

Onze missie is het bestrijden van de (gevolgen van de) door het SARS-CoV-2 virus veroorzaakte COVID-19 pandemie. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en ontlasten van de zorg.

De manier waarop we dit doen heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld. Tijdens de oprichting konden de reguliere leveranciers de grote vraag naar kritische (beademings-)apparatuur en andere essentiële onderdelen niet aan. De focus van de stichting lag toen op het faciliteren van aanvullende productie.

Inmiddels staat de stichting ook open voor andere oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan preventie, behandeling en nazorg van COVID-19. Hieronder vallen noodbeademing, thuismonitoring en alternatieven voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze aanpak

Project Open Air NL heeft de ambitie om in no time te doen wat deze crisis vereist: slim samenwerken en innovatie aanjagen om levens te redden. Daarbij spelen wij in op de uitdagingen waar zorgverleners zich mee geconfronteerd zien. Dat doen we op de volgende manieren.

1. Financiële ondersteuning

We bieden financiële ondersteuning aan partijen die oplossingen ontwikkelen in de strijd tegen (de gevolgen van) COVID-19. Hiermee stimuleren wij innovatie in de Nederlandse gezondheidszorg.

2. Netwerk

We verbinden de vraag vanuit de medische zorg met ingenieurs en producenten van kunststoffen, metaal en elektronica. Er is in de markt een enorme capaciteit, kunde én bereidwilligheid om de benodigde onderdelen te ontwikkelen en bouwen. Dat boren wij aan en organiseren wij.

3. Onderzoek

Naar aanleiding van concrete zorgbehoeften onderzoeken we de (technische) haalbaarheid van potentiële creatieve oplossingen, die lokaal geproduceerd kunnen worden. De resultaten van deze haalbaarheidsanalyses leveren we aan partners die het ontwikkel- en implementatieproces overnemen.

Meer weten over de aanpak en activiteiten van Stichting Project Open Air NL? Lees dit in ons Beleidsplan 2020 (let op: opent als PDF).

Onze kernprincipes

In crisistijden is er behoefte aan snel toepasbare (massaproductie-)oplossingen. Naar de visie van Stichting Project Open Air NL moeten ontwikkelingen vooral in het teken staan van bijdragen en niet van profiteren. Om snel te kunnen reageren op zorgvragen én trouw te blijven aan onze missie leggen wij voorwaardes op aan initiatieven die worden ondersteund door de stichting.

Hierbij zijn de volgende kernprincipes van belang.

  1. Werk als reactie op een concrete behoefte vanuit de zorg. Test de oplossing met eindgebruikers.
  2. Werk waar mogelijk samen. Zet je in voor effectieve kennisdeling met andere netwerken en ontwikkelaars die vergelijkbare initiatieven hebben lopen.
  3. Maak het resultaat breed beschikbaar. Garandeer dat ziekenhuizen of andere zorginstellingen eventuele producten tegen redelijke prijzen kunnen overnemen (geen grote winstmarges). Stel waar mogelijk bouwplannen ter beschikking voor engineers en ontwikkelaars wereldwijd (open source).
  4. Houd het simpel. Maak waar mogelijk gebruik van proven technology. Waarborg snelheid en adoptie door beschikbaarheid van materialen, productiebenodigdheden en gebruikersvriendelijkheid mee te nemen in het ontwerp.

 

Disclaimer: Project Open Air (NL) brengt partijen bij elkaar. Onze intentie is om het proces van samenwerking en productie soepel, efficiënt en doelgericht maar ook veilig en vakkundig te laten verlopen. De stichting richt zich nadrukkelijk op het doen van haalbaarheidsanalyses en zal uit eigen naam nooit producten produceren en naar de markt brengen. Dit is uiteraard een tijdelijk initiatief, uit noodzaak geboren.