Project Open Air NL

Achtergrond

Eind 2019 brak het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 uit in het Chinese Wuhan. In de eerste maanden van 2020 werd door de snelle verspreiding van dit virus en het ernstige verloop van de ziekte die het veroorzaakt (COVID-19) duidelijk dat dit zou uitgroeien tot een pandemie, die veel zou vragen van zorgsystemen wereldwijd. De initiatiefnemer van Stichting Project Open Air NL, Tijn Kooijmans, werd in maart 2020 gegrepen door een artikel: “het niet meer kunnen leveren van kritische onderdelen voor beademingsapparatuur in Italië”. De vrees was dat deze situatie zich ook in Nederland zou voordoen. Als reactie is de stichting opgericht. Inmiddels hebben zich al meer dan 100 onderdelenproducenten en vele engineers, onderzoekers en onderzoeksinstellingen hun ondersteuning aangeboden.

Tekorten in Nederland

Ook in Nederland staan onze zorgverleners door de flink toegenomen zorgvraag enorm onder druk. Snel ontstonden tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur en onderdelen daarvan. Daarbij begon het garanderen van een zorgvuldige en verantwoorde behandeling van zowel COVID-19 als niet-COVID-19 patiënten een uitdaging te worden.

Maatregelen

De door de Nederlandse overheid opgelegde maatregelen voor sociale isolatie zijn nodig om overbelasting in verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en de intensive care-afdelingen te voorkomen. Deze maatregelen hebben effect. De COVID-19-gerelateerde zorgvraag neemt af, wat toenemend ruimte geeft voor het herstarten van niet-coronazorg.

Oog op de toekomst

Ondanks de afwezigheid van een effectief vaccin worden de opgelegde maatregelen de komende tijd stap voor stap versoepeld, met de anderhalvemetersamenleving als uitgangspunt. Men riskeert hierdoor volgende besmettingsgolven en wederom toenemende druk op de zorg. Dankzij vele initiatieven zijn er al goede oplossingen gevonden voor een aantal nijpende tekorten, waaronder bijvoorbeeld de alternatieve productie van mond/neusmaskers. Creatieve oplossingen blijven echter nodig om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te blijven voldoen.

Centrale organisatie vraag en aanbod

Veel van deze creatieve oplossingen en initiatieven ontspringen uit de markt, waar sociaal ondernemers en productontwikkelaars zich veelal vrijwillig inzetten om de zorg te verlichten. Echter, centrale coördinatie mist om de verbinding te maken tussen de concrete zorgvraag (verder kijkend dan persoonlijke beschermingsmiddelen) en de (technische) mogelijkheden om alternatieve oplossingen tot stand te brengen.