Project Open Air NL krijgt ANBI-status
 

Project Open Air NL is blij te kunnen melden -met terugwerkende kracht- per 14 juli 2020 de ANBI-status te hebben gekregen. Voor ons voelt dit als een erkenning, maar ook voor donateurs is deze status interessant.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich vrijwel geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Vrijwel alle activiteiten (minimaal 90%) moeten het algemeen belang dienen;
  • Geen winstoogmerk;
  • Een beperkt eigen vermogen;
  • Beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkosten vergoeding;
  • Etc.

Wat zijn de voordelen van een ANBI-status?

  • Giften aan een ANBI zijn voor particulieren onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar;
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • Een ANBI hoeft in de meeste gevallen geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt;
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van┬áschenkbelasting.

Zie voor uitgebreide toelichting en de exacte regelgeving de website van de Belastingdienst.