Website nood-beademingsapparaat HOAP (open source) live
 

Eén van de projecten waar Project Open Air vanaf het begin bij betrokken is geweest, is de ontwikkeling van nood-beademingsapparatuur. Vanwege het dreigend tekort aan beademingsapparatuur zijn verschillende partijen aan de slag gegaan om hier een oplossing voor te vinden. Eén daarvan is het HOAP-beademingsapparaat, een relatief eenvoudig apparaat dat gemaakt kan worden door gekwalificeerde producenten waar ter wereld.

We kunnen namelijk inmiddels concluderen dat er in Nederland gelukkig geen tekort is ontstaan aan beademingsapparatuur. Toch weten we niet wat de toekomst nog zal brengen, en op andere plekken in de wereld dreigt er nog steeds een tekort.

Inmiddels is de website hoap-ventilator.org live. Hierop staat alle informatie (open source) over de HOAP-ventilator, een noodbeademingsapparaat dat uitkomst kan bieden op het moment dat er niet voldoende normale beademingsapparatuur beschikbaar is. Dit apparaat kan in geval van nood de eerste 24 uur gebruikt worden voor een Covid-19 patiënt.
Op de website zijn alle bronbestanden ter beschikking gesteld, zodat ook anderen het apparaat kunnen produceren.